Effektiv markedsføring…
Sammen med ad pepper media kan vi målrette din annoncering således, at du når din målgruppe med maksimal effekt.Med ad pepper’s annoncesystem kan vi tilbyde dig optimale mulig-heder for løbende at måle effekten af din kampagne og følge op på resultaterne.
Ønsker du selv at måle udviklingen dag for dag, kan du se kampag-neresultaterne on-line 24 timer i døgnet.For yderligere information, priser, alternative placeringer, tekstlinks og andre specialløsninger kontakt os via mail