Alle registreringer vil blive holdt fortrolige som sådan og vil ikke uden skriftlig tilladelse fra den registrerede part (dig), blive videre-givet, -solgt eller -formidlet til tredjemand jfr. registerloven.

Det betyder, at hverken din mail adresse eller andres, som du an-befaler til os, vil blive brugt til andet formål, end at sende dig de tips, du har tilmeldt dig, eller at sende din anbefaling til de adresser, du har opgivet.

Vi respekterer og støtter Forbrugerstyrelsens holdning til brugen af personlige oplysninger, herunder e-mail adresser.

Med venlig hilsen

TipChannel.dk